(1) 7 januari 2012

MC de Mee(r)rieders

 Home   Ledenlijst Bestuur Aanmelden als lid Webmaster Laatst bijgewerkt:  29 december 2012

Home

 

Veilig rijden

 

Gastenboek

 

Forum

 

Bulletins vanaf 2005

 

Tourkalender 2012

 

Toerverslagen + Foto's

 

Routes Meerdaagse 2012

 

Motorhotels

 

Aantal bezoekers

 

 

Meer motorclubs

motorclub.startkabel.nl

 

Motorclub Web Nederland

 

 

22-12-2012

 

 

 

 

 

ssdddddddddddddd

                            

                 Nieuwsbulletin 2012, nr. 1 / 7 januari 2012

Motorclub De Mee(r)rieders

Correspondentieadres:

         Karl Schot

Noorderstationstraat 55

9716 AR Groningen

telefoon: 050 – 5731230

e-mail : k.schot@hetnet.nl

           website: www.meerrieders.nl

 

 

Het nieuwe clubjaar is begonnen!

Namens het bestuur wens ik iedereen een gezond en voorspoedig 2012. Heel in het bijzonder hopen we natuurlijk allemaal dat ook 2012 ons weer een paar mooie ritten oplevert. De klapper van het jaar belooft de 5-daagse tocht naar Engeland te worden; daar hebben zich uiteindelijk 40 leden voor gemeld. Maarten Endeman is in overleg waar we die mensen allemaal kunnen onderbrengen in Dover. Zodra we meer weten laat ik het jullie weten.

 

Rekening & Verantwoording 2011

Het is een goede gewoonte aan het begin van het jaar een beeld te geven van de financiλle kant van het clubgebeuren. Kort samengevat zag 2011 er financieel zo uit:

Inkomsten

 

Uitgaven

 

contributies

€ 1.240,00

eendaagse tochten

€ 1.579,65

eigen bijdrage meerdaagse

€ 5.465,00

meerdaagse tocht

€ 6.786,90

rente spaarrekening

€ 11,01

administratie

€ 157,79

tekort

€ 1.908,33

bestuurskosten

€ 100,00

Totaal

€ 8.624,34

Totaal

€ 8.624,34

 

Daarbij hoort natuurlijk een toelichting.

  • Contributies: aan het eind van het jaar hadden 52 leden hun contributie over 2011 betaald. Zes leden hebben helaas - zonder reden en ondanks herhaalde aanmaningen - hun contributie nog niet betaald. Sommige leden die in de loop van het jaar lid zijn geworden hebben een aangepaste contributie betaald (meestal de helft).

  • Kosten meerdaagse: op de meerdaagse tocht  heeft de club € 1.321,90 toegelegd. Bewust is de eigen bijdrage (te) laag vastgesteld om het geld dat we in voorgaande jaren over hadden gehouden van de meerdaagse tochten weer ten goede te laten komen aan de deelnemers.

  • Rente spaarrekening: in de loop van het jaar wordt altijd zoveel mogelijk geld weggezet op een spaarrekening. Dat levert een kleine meevaller op.

  • Eendaagse tochten: de kosten van de tien eendaagse activiteiten bedroegen in totaal € 1.579,65. Gemiddeld waren de kosten per evenement dus bijna € 160. Het aantal deelnemers aan de tochten lag dit jaar altijd ruim boven de twintig.

  • Administratie: in totaal is € 157,79 uitgegeven aan administratieve kosten. Daaronder vallen o.a. de kosten van onze webprovider,  in inschrijvingskosten van de Kamer van Koophandel, de kosten van het betalingsverkeer en postzegels.

  • Bestuurskosten: een maal per jaar komt het bestuur bijeen voor een terugblik op het voorgaande jaar en een planning van het komende jaar. Dat combineren we met een etentje bij een  plaatselijke pizzaboer.

  • In totaal bedroegen de uitgaven dit jaar bijna € 2.000 meer dan er aan inkomsten zijn binnengekomen.  Zoals hiervoor al aangegeven is dit deels willens en wetens gedaan (terugploegregeling meerdaagse). Het overige tekort is veroorzaakt door het grote aantal deelnemers aan de eendaagse tochten (waar we alleen maar blij mee zijn) en de gestegen kosten (de inflatie).

  • Saldo 2011: Aan het eind van 2011 hadden we in totaal nog € 437,40 op de girorekeningen van de club staan.

 

Contributie 2012

Sinds 2007 is de contributie - ondanks stijgende kosten - gelijk gebleven. Zoals hiervoor al gemeld  hebben we in 2011 echter(deels bewust)  behoorlijk ingeteerd op onze reserves. Daarom heeft het bestuur moeten beslissen de contributies in 2012 met € 5 te verhogen naar € 30 per persoon.  Jullie worden vriendelijk verzocht de contributie voor 1 maart a.s. over te maken naar girorekening 2324030 t.n.v. Motorclub De Mee-r-rieders. Een aantal leden

heeft de contributie al spontaan overgemaakt, waarvoor hulde.

 

Toerkalender 2012

Als gewoonlijk heeft onze voorzitter (Bert Brals) de toerkalender voor het nieuwe jaar opgesteld. Daarbij heeft hij getracht met alle wensen rekening te houden. Anders dan voorgaande jaren zijn de ritten nu wisselend op even en oneven weken gepland. Daarmee hopen we tegemoet te komen aan de wens van sommige leden die op even of oneven weken andere verplichtingen hebben. Vorig jaar hebben een aantal leden spontaan gemeld in 2012 eens een keer een tocht voor te rijden. Als je je ook wilt aanmelden als voorrijder, laat het dan even weten aan een van de bestuursleden. Noteer de data maar alvast in jouw agenda.

 

Datum

Activiteit

Voorrijder

Aanvang

25 maart

Testrit

 

13:00

15 april

Dagtocht

 

09:00

6 mei

Bloesemtocht

Henk Lollinga 

09:00

17 mei

Hemelse rit

 

09:00

3 juni

Dagtocht

 

09:00

24 juni

Dagtocht

 

09:00

15 juli

Longest Day

 

08:00

19 augustus

Dagtocht

 

09:00

5 september

Meerdaagse

 

07:30

23 september

Dagtocht

 

09:00

21 oktober

Dagtocht

 

09:00

11 november

DieHard

Lambert

10:00

16 november

Motorloze tocht

Allemaal in Cafι de Vliegh

21:00

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Karl Schot

Penningmeester

 

Terug

© MC de Mee(r)rieders